Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum | Kniha modlitieb

Ruženec Božieho milosrdenstva :

(s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave):

Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas', Mária, Verím v Boha.

Na velkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu
i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom

Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Ježiš sestre Faustíne
povedal:

"Ktokoľvek sa ho bude modliť,
okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik,
keď sa čo i len raz pomodlí
tento ruženec,
bude účastný milostí môjho milosrdenstva...


"Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu ." Tieto Spasiteľove slová nám odovzdala sv. Faustína Kowalská. pozri Denníček ... "Viete že o dva dni bude Veľká noc
a Syn človeka bude vydaný, aby Ho ukrižovali." Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza ... čítaj ďalej...
Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch ... čítaj ďalej...
Úcta k Božiemu milosrdenstvu podľa sv. Faustíny, spojená s mnohými nezvyčajnými prisľúbeniami, vychádza zo súkromných zjavení, čítaj ďalej ... Očistec je geniálny vynález Boha. Predstavme si : jedného dňa sa dvere otvoria a objaví sa v nej bytosť neopísateľne krásna ... čítaj ďalej ... Viera v Božie milosrdenstvo prítomné v Eucharistii nás pobáda, aby sme v nej videli naše útočište, ku ktorému sa obraciame v ťažkostiach. čítaj ďalej ...
"Ak strom padne južne alebo severne, ostane ležať na mieste, kam padol" (Kaz 11,30)
Kam po smrti padne strom tvojej duše, tam bude musieť ostať naveky. Niet strednej
cesty! Alebo budeš navždy kráľom v nebi, alebo navždy otrokom v pekle.Keď svätý Ján
Zlatoústy uvažoval o boháčovi, ktorý sa pokladal za šťastného na tomto svete, pretože
bol bohatý, ale potom bol uvrhnutý do pekla a o Lazárovi, ktorého pokladali za úbožiaka,
pretože bol chudobný, ale nakoniec šťastný v nebi, zvolal:
" Nešťastné šťastie, ktoré zavlieklo boháča do večného nešťastia! Ó, šťastné nešťastie,
ktoré uviedlo úbožiaka Do večného šťastia!"
Keď sa rúbe strom, kam padne? Padne tam, kam sa nakláňa. Kam sa nakláňaš ty, brat môj?
Aký život vedieš?


Sv. Alfonz Mária de’ Liguori, Vo svetle večnosti                


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap | Download | Vlastné zážitky
counter